סמינר דוד המלך ודרכו למלוכה

Home/כללי/סמינר דוד המלך ודרכו למלוכה

סמינר דוד המלך ודרכו למלוכה

?סמינר יעסוק במסירות של דוד המלך שבזכותה זכה למלוכת עולם?

דברי פתיחה וסיכום חלק א':

קטעים מהלימוד בחברותות:

סיכום הרב מתוך הלימוד חלק ב':

סיכום הרב מתוך הלימוד חלק ג':