קורסים בקבלה

מבוא לקבלה:

[youtube_wpress playlist="PLU1Y3WmD10eGpVmEHdIv1h4RGQ7yEYQrx"] קורס עקרונות יסוד בחכמת הקבלה:[youtube_wpress playlist="PLQs3LqN03AQHHRKq6usvBMLewjCwaU7S_"] העצלות בתורת הקבלה:[youtube_wpress playlist="PLeFYJ1oo8YLS397Ui6rotwAMTQbX5eXK0"]