כללי

Home/כללי

מהי קבלה – פעם ראשונה באתר? חדש

מהי חכמת הקבלה? נביא כאן מדבריו של מורנו הגדול בעל "הסולם" זצוק"ל, במאמר מהות חכמת הקבלה - על מה סובבת החכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו אתן הגדרה נאמנה ומשומרת, כי חכמה זו היא לא פחות ולא יותר אלא

מוגן: חינוך

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

מוגן:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

מוגן:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

קורות חייו של הרב"ש ומפעליו

כ"ק אדמו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג, "הברכת שלום" זצוק"ל, נולד בוורשה שבפולין, בז' שבט תרס"ז. משחר ילדותו, נתגלה כבעל כשרונות נדירים. וכבר בגיל תשע, צרפו אביו רבי יהודה לייב אשלג בעל "הסולם" זצוק"ל לקבוצת תלמידיו המובחרים, ללימוד "חושן משפט" על נושאי כליו. וכן לקחו עמו בצעירותו אל רבו האדמו"ר מפוריסוב זצוק"ל, ואל האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלז זצוק"ל. בשנת

סיכום פתיחה עד כה

פתיחה- יום שישי כ"ז תמוז – סיכום הלימוד עד כה:   למדנו שהבריאה התחילה בכך שנברא רצון לקבל ואותו צריך לזכך. הוא נברא יחד עם האור. הוא בא בשתי צורות. יש מיש התפשטות האור הרצון עצמו יש מאין כי רצון לקבל זה חיסרון ואין אותו בבורא. זה רק מוסיף על שלמותו. נברא רצון לקבל והתפשט