כללי

Home/כללי

כב' הרב אדם סיני שיעור 7 בשיעור הקודם התחלנו לדבר על היחס בין הפנימיות לחיצוניות, וראינו כלל עליו נדבר כעת, חזרה על אות ד' ואומר הרב שהנה הכתוב המרגש: "ולאפוקי (להבדיל/להוציא) מהמון עם, גסי החומר (מדברי עלינו, שמתייחסים לחומריות כאילו אותה צריכים להשיג), שלהיות דמיונם (שאני משיג מבחינה נפשית לפי הדמיון שלי) דבוק בשלימות כח

מוגן:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

מוגן:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

מוגן:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

מוגן:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

מוגן:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

מוגן:

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

סיכום שיעור א'

    הקדמה לפנים מאירות ומסבירות סיכום מהשיעור - מבוסס על דברי הרב                                                       כ"ו איר כב' הרב אדם סיני שיעור 1 מקרא: הכתוב בכתב זה הוא - כתבי הרב